window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-201586969-1', { 'anonymize_ip': true });

Komposit

En kompositfyllning fungerar bäst vid lagning av små hål. En fördel är att materialet ser naturtroget ut.

Komposit består främst av en plast som är utfylld med en så kallad filler. Plasten är lättflytande och fillern består ofta av mikroskopiskt små, hårda glas- eller kvartskorn.


Fördelar och nackdelar

Fördelen med komposit är att fyllningen, till skillnad från amalgam, limmar sig fast till tanden. Komposit går också att göra mycket naturtroget. Om hålet är mindre blir hållbarheten oftast lång.

Vissa ämnen i komposit kan vara allergiframkallande, framför allt före det att fyllningen stelnat. Prata med din tandläkare om du är överkänslig! Kompositfyllningar är också känsliga för påfrestningar, till exempel hårt tuggtryck, och kan precis som andra konstruktioner i munnen dra till sig plack (bakteriebeläggningar). De missfärgas med tiden, i synnerhet om du är rökare, men de går oftast att byta ut.


Hur går det till?

Innan kompositen stelnat är det formbart. De vanligaste kompositmaterialen är ljushärdande, vilket innebär att de stelnar när tandläkaren lyser med en speciell lampa på fyllningen. Komposit krymper när det stelnar. Det spelar inte så stor roll om hålet är litet, men om hålet är stort kan spänningar uppstå mellan fyllningen och tanden. Om fyllningen släpper på något ställe kan karies bildas. Det kan även uppstå läckage, som leder till att pulpan inuti tanden skadas. Stora hål lagas därför bäst med någon typ av inlägg eller krona.


Komposit – exempel

 

Mindre hål i en kindtand lagade med komposit. Fyllningarna får ett naturligt utseende och håller länge.
En avslagen framtand. Trots att komposit är tandfärgat krävs stor skicklighet för att lyckas estetiskt med denna typ av lagning. Mellan de båda framtänderna fanns ett naturligt mellanrum som patienten ville åtgärda. Komposit skulptureras upp av tandläkaren, som måste vara konstnärligt lagd och ha känsla för färg och form.
Flera gamla, lappade lagningar byttes ut mot ett jämnt lager komposit. Komposit kan missfärgas med tiden, men går oftast att byta ut.
En kindtand sedd från sidan. Om hålet går långt ner mellan tänderna är det svårare att forma en kompositfyllning. Komposit krymper dessutom när det stelnar (härdar). Om hålet är lite påverkar inte krympningen limfogen mellan fyllning och tand. I stora hål kan det däremot bildas spänningar. Det kan innebära att limfogen släpper och fyllningen börjar glipa. Här kan ett inlägg eller en krona ibland vara ett bättre alternativ.
Ett medelstort hål i en kindtand som tidigare blivit lagat med amalgam. Hålet lagades nu med komposit. Fyllningen går ner mellan tänderna vilket kan påverka hållbarheten negativt. I vissa fall kan ett inlägg eller en krona vara ett bättre alternativ, särskilt om hålet är stort. I detta fall bedöms trots allt hållbarheten bli lång.