window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-201586969-1', { 'anonymize_ip': true });

Undersökning

Svenskarna har idag bättre tänder än förr vilket är mycket tack vare regelbundna tandläkarbesök.

Det är inte så länge sedan man gick till tandläkaren bara när man fick tandvärk. Idag handlar en stor del av tandvården om förebyggande åtgärder, vilket har gjort våra munnar friskare.

Munnen kan givetvis reagera direkt på en skada, men de flesta sjukdomar kommer smygande. Symptom som till exempel smärta kommer ofta först i slutskedet och då är det svårare att behandla skadan.

Möjligheten till att få ha friska tänder livet ut ökar väsentligt om du regelbundet går till tandläkaren eller tandhygienisten. Hur ofta regelbundet är varierar dock från person till person. Vanligtvis räcker det med ett besök per år, men ibland kan det krävas fler.


Friska tänder, frisk kropp

Munnen är en del av kroppen. Utan hela tänder kan man inte säga att man är helt frisk. Bakterier från trasiga tänder kan orsaka bekymmer också i andra delar av kroppen, och ses numera som möjliga riskfaktorer till exempel vid hjärt- och kärlsjukdomar.

De flesta sjukdomar sätter ner kroppens motståndskraft mot mikroorganismer, också mot munbakterierna. Är man sjuk är det därför extra viktigt att hålla en god munhygien.


Hur går en undersökning till?

En undersökning innehåller flera olika moment och här nedan följer en beskrivning av dem.

Hälsodeklaration fylls i
Det är vanligt att du först får fylla i en hälsodeklaration. Denna information är viktig. Bland annat får tandläkaren reda på om du använder något läkemedel då vissa mediciner nämligen orsakar muntorrhet som kan innebära hög kariesrisk.

Övrig information som är önskvärd är eventuell överkänslighet och sjukdomar. Olika typer av allergier kan påverka val av behandling. Sjukdomar som till exempel diabetes kan försämra läkning. Samma inverkan kan även stress och nikotinbruk ha, så som att man röker eller snusar. Tidigare behandlingar och upplevelser är också värdefull information.

Tandkött och ben undersöks
Tandläkaren tittar noga på tandkött och ben runt tänderna för att kunna upptäcka eventuella tecken på tandlossning. Det är nämligen en vanlig sjukdom som ofta är mycket långsam och relativt symptomfri i början. Tandläkaren kan dock tidigt se tecken på sjukdom vilket är bra då man i god tid kan förebygga och behandla den.

Mätning av tandköttsfickor
En noggrann undersökning är grunden till all förebyggande vård. Därför mäter och journalför tandläkaren alltid fickorna runt tänderna. Tandköttet och slemhinnorna i munnen är också viktigt att undersöka.

Röntgen
Röntgen hjälper tandläkaren att se mer. Röntgenbilderna kan bland annat avslöja karies, tandsten, tandlossning, infektioner, sjukliga förändringar och felställda tänder som annars inte skulle upptäckts i tid.

Infektioner i munnen?
Forskning har visat att infektioner i munnen, till exempel i samband med tandlossning, kan ha ett samband med sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Man har också uppmärksammat att gravida med tandlossning (parodontit) ofta föder för tidigt och får barn med lägre födelsevikt. Idag vet man inte med säkerhet hur starka dessa samband är, men det är alltid viktigt att upptäcka och behandla eventuella infektioner i tid.

Infektioner kan drabba tänderna. Många gånger är tanden helt symptomfri i början. Det är inte ovanligt att pulpan dör. Och bakterierna kommer inte försvinna av sig själv. Ju tidigare tandläkaren kan påbörja behandling, desto bättre blir prognosen.

Muskler och käkleder kontrolleras också, speciellt om patienten har en tendens att gnissla eller pressa tänder – något som är mycket vanligt.

Cancerrisk?
Att munnen drabbas av cancer är mycket ovanligt, men tandläkaren tittar alltid efter eventuella tecken även här.

Ditt allmäntillstånd syns i munnen
Slemhinnorna i munnen speglar ofta allmäntillståndet i hela kroppen. Ibland remitteras patienten till en husläkare eller specialist om tandläkaren upptäcker något misstänkt.