window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-201586969-1', { 'anonymize_ip': true });

Dålig andedräkt

Dålig andedräkt (halitosis) kan orsakas av många saker. Det är vanligt att man tror att orsaken till att man luktar illa från munnen är relaterat till magen. Det stämmer sällan utan det vanligaste ursprunget till lukten är munhålan.

Många som har dålig andedräkt är omedvetna om det. Om orsaken finns i munhålan kan tandläkaren ofta identifiera problemet och hjälpa dig.


Så vet du om du har dålig andedräkt

Om du sätter handen för munnen och luktar säger det inte så mycket, eftersom du är van vid dina egna lukter. Luktar du istället på ett koncentrat från munnen kan du ofta känna mer. Ta en tandtråd och för samma del av tråden mellan många eller alla bakre tänder. Sätt tråden under näsan och lukta.

Du kan också pröva att skrapa saliv från tungans bakre del med en plastbit och lukta. Alternativt slicka på armen, låta det torka och sedan lukta. Det bästa är dock att fråga några vänner. Gärna flera, eftersom din närmaste omgivning också kan vara van vid din andedräkt och därför kanske inte känner dina odörer lika starkt.


Orsaker till dålig andedräkt

Mat
Det du ätit kan kännas i din andedräkt. När mat tas upp av kroppen transporteras nämligen födoämnen via blodbanan till lungorna. Ibland utsöndras små molekyler med utandningsluften. Vitlök är ett känt exempel.

Bakterier och plack
Munnen är alltid full med bakterier. Det är normalt. Bakterierna fyller en funktion bland annat i samband med matsmältningen.

Så fort du äter något fastnar matrester på och runt tänderna. Plack bestående av mat och bakterier bildas. Under kommande dygn ruttnar placket och börjar sprida en mindre angenäm lukt.

Det ruttna placket försvinner inte av sig själv utan måste avlägsnas. Om du bara borstar tänderna och inte rengör mellan dem lämnas 25 procent av matresterna kvar.

Muntorrhet
Muntorrhet (xerostomi) kan ge dålig andedräkt. Saliven har en skyddande funktion och hjälper till att skölja rent i munnen. Den har också en bakteriedödande funktion. Man kan säga att ju mindre mängd saliv, desto fler bakterier.

Salivproduktionen är alltid sämre under natten. Då frodas bakterierna.

Muntorrhet kan bland annat orsakas av ett flertal mediciner, återkommande munandning och systemsjukdomar. Om du ofta känner dig muntorr kan din tandläkare hjälpa dig med råd och eventuell behandling.

Rökning
Rökning ger alltid dålig andedräkt – något som rökaren själv sällan känner, men nästan alltid omgivningen. Rökningen missfärgar dessutom tänderna, minskar smaklökarnas förmåga och irriterar slemhinnan. De som röker löper en mycket större risk att drabbas av tandlossning. Cancerrisken är också avsevärt högre hos rökare. Din tandläkare är alltid uppmärksam på eventuella tecken på sjukdomar associerade med rökning.

Sjukdomar
Olika sjukdomar kan ge dålig andedräkt. Exempelvis lokala infektioner i näsa och hals, kroniska bihåleinfektioner, kroniska bronkiter, diabetes och magsjukdomar.

Om din tandläkare anser att din mun är frisk och ren kan han eller hon remittera dig till en läkare för att utreda eventuella andra orsaker.

Tandlossning
Ett varningstecken vid tandlossning (parodontit) kan vara en konstant dålig andedräkt och/eller dålig smak från munnen.


Förebygg dålig andedräkt

En god munhygien och behandling av eventuell tandlossningssjukdom är viktigt för att undvika att man luktar illa i och från munnen.

  • Regelbundna besök hos tandläkaren eller tandhygienisten för rengöring och kontroll är en förutsättning för en hälsosam och välluktande mun.
  • Borsta tänderna morgon och kväll med en fluortandkräm. Undersökningar visar att odören ofta kommer från de bakre delarna av tungan. Borsta därför även tungan, eller använd tungskrapa.
  • Använd tandtråd eller något annat alternativ för rengöring mellan tänderna en gång om dagen. Innan läggdags är att föredra.
  • Om du har avtagbara proteser så ta ut dem på natten om inte din tandläkare rekommenderat annat.
  • Munsköljningsmedel har oftast en högst tillfällig effekt på dålig andedräkt. Många gånger har det ingen effekt alls. Om du regelbundet måste använda medel för att dölja en illaluktande andedräkt rådfråga istället din tandläkare. Om du har svårt att hålla rent kan din tandläkare rekommendera speciella bakteriedödande medel som komplement.
  • Sockerfria tuggummin hjälper till viss del. Främst genom att de stimulerar salivproduktionen.
  • Om du tror att du har en konstant dålig andedräkt skriv ned vad och när du äter under 3-7 dagar och visa för din tandläkare. Informera alltid tandläkaren om du har fått någon läkarbehandling och/eller nya mediciner sedan ditt senaste besök.