window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-201586969-1', { 'anonymize_ip': true });

Bettfel

Ibland kan ett bettfel orsaka problem och stort lidande för den som har det. Det kan handla om att man biter fel/snett eller har så kallat under- eller överbett. Det är dock inte alltid som personer är medvetna om att de har ett bettfel, men de tre vanligaste är:

Dentala anomalier
Med dental anomali menas att enskilda tänder är tippade eller roterade. Tänder som inte kommit fram trots att anlaget finns är också vanligt förekommande.

Utrymmesanomalier
Utrymmesproblem beror på att det antingen saknas tänder eller att det finns för många, alternativt att käkarna är för små eller för stora. Tänder kan vara trångställda, beroende på om det är ont om plats i käkbenet. Det omvända problemet finns också, det vill säga att tänderna är glesställda så ett mellanrum bildas.

Malocklusioner
Malockusion innebär en avvikelse i relationen mellan käkar och tänder. Exempel på detta är underbett och överbett.


Behandling av bettfel

En första undersökning
Tandläkaren registrerar hur tänder och käkar förhåller sig till varandra. Eventuella avvikelser antecknas. Som patient får du information om problem och risker, samt vad som eventuellt går att göra åt problemet.

Avtryck, röntgen och ortopantomogram
Om tandreglering kan vara aktuellt gör tandläkaren alltid en mer omfattande undersökning innan behandling genomförs. Ett avtryck av tänderna tas. Med detta som grund framställs sedan gipsmodeller som fungerar som underlag vid planeringen.

För att se relationer mellan käkben, tänder och ansiktsskelett använder sig tandläkaren också av röntgen. Ansiktets profil ritas sedan upp. På ritningen förs mätvärden från bland annat röntgen in. Metoden kallas ortopantomogram (Läs mer om detta längre ner).

Ortopantomogram (OPG)
Med röntgen över ansiktet kan man se relationer mellan käkben, tänder och ansiktsskelett. Informationen vid dessa undersökningar är avgörande för valet av behandling.

Med hjälp av så kallad ortopantomogram (vänstra undre bilden) ritas ansiktets profil upp och mätvärden från bland annat röntgen förs in. Med hjälp av undersökningsresultaten föreslås och väljs lämplig behandling. Tack vare lång vetenskaplig erfarenhet kan tandläkaren redan i detta stadium bedöma troligt utfall av olika typer av behandling.

Behandlingen
Valet av behandling är unikt för varje patient. Generellt kan man säga att en behandling med tandställning ofta sträcker sig över ett år. Tänder och käkben vill ofta ta sig tillbaka till sin ursprungliga position. Det är därför viktigt att följa upp behandlingen. Ofta måste man ”hålla i tänderna” en längre tid efteråt.