window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-201586969-1', { 'anonymize_ip': true });

Amalgam och sprickor

Numera är många tandläkare restriktiva med användning av amalgam. Inga fullständiga bevis för att materialet är farligt för människokroppen finns, men det finns andra orsaker till att välja andra alternativ.

Amalgamet är inte helt formstabilt, vilket innebär att fyllningen med tiden passar sämre. Även om den första amalgamfyllningen kan hålla länge är det vanligt med sprickbildning. Det gör det svårt att fästa en fyllning på nytt med god prognos, det vill säga att hållbarheten kanske inte blir så lång.


Fördelar och nackdelar

Amalgam är ett hållbart material och det går fort att tillverka en lagning med det. Det är också billigt. Dock är det viktigt att veta att det inte alltid behöver vara det billigaste alternativet, eftersom den som väljer amalgamfyllning inte är berättigad till tandvårdsstöd från Försäkringskassan.

Ibland blossar debatten om användning av amalgam upp. Kvicksilvrets mekaniska egenskaper och dess påverkan på människokroppen brukar då stå i fokus. För tandvårdspersonalen som måste hantera kvicksilvret, innan det blandas ut till amalgam, kan det innebära en viss risk.

De flesta tandläkare väljer att inte använda amalgam. Istället föredrar de andra alternativ, till exempel komposit, guld eller keramiska material. I Sverige har Socialstyrelsen rekommenderat tandläkare att inte använda amalgam på barn och gravida kvinnor.


Hur går det till?

Amalgam innehåller den flytande metallen kvicksilver. När kvicksilvret blandas med ett pulver, vanligtvis bestående av tenn, silver och koppar, stelnar det och blir till amalgam. I ungefär tio minuter är amalgamet formbart. Det är då tandläkaren lägger i fyllningen. När amalgamet stelnar sväller det och detta gör att fyllningen kläms fast i hålet.

Amalgamet är inte helt formstabilt, vilket innebär att fyllningen med tiden passar sämre. Och även om den första amalgamfyllningen kan hålla länge är det vanligt med sprickbildning. Det gör det svårt att fästa en fyllning på nytt med god prognos, det vill säga lång hållbarhet.


Amalgamsjuka?

På 1980- talet var många patienter oroliga för elektriska spänningar i munnen, så kallad oral galvanism. Idag diskuteras framförallt eventuell kvicksilverförgiftning.

Framtida forskning kommer förhoppningsvis ge oss svaret på om amalgam är skadligt, och i sådant fall på vilket sätt.