window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-201586969-1', { 'anonymize_ip': true });

Tandlucka

Dagens moderna material och behandlingar kan hjälpa de flesta att få tillbaka utseende och funktion, trots att tänder saknas i munnen.

Det finns flera orsaker till tandluckor. En tand kan ha gått förlorad, kanske genom en olyckshändelse vilket resulterat i att man tappat tanden. Det kan också röra sig om en skada i fästet som gjort att tandläkaren varit tvungen att avlägsna tanden. En del människor har aldrig ens haft den saknade tanden – man kan nämligen födas utan tandanlag.


Bro, implantat eller protes?

Om patienten inte störs av mellanrummet och om risken för obalans är liten behöver inte tandluckan behandlas. Det vanligaste är dock att åtgärda det med någon typ av bro, ett implantat, en protes eller tandreglering.

Bro
Broar görs individuellt för varje patient och tillverkas på ett tandtekniskt laboratorium.

En bro använder sig vanligtvis av stödtänder på var sida om luckan. Om dessa tänder har stora lagningar eller skador är en bro ett mycket bra alternativ, eftersom tandläkaren då inte behöver slipa till dem. Har de däremot inte lagningar eller skador måste tandläkaren slipa ner dem för att bron ska passa.

Ett annat alternativ kan vara en så kallad etsbro som limmas till baksidan på stödtänderna. En etsbro lämnar i princip stödtänderna orörda, men lossnar tyvärr lättare än till exempel en vanlig bro. Ofta används etsbroar som temporär lösning inför ett implantat.

Implantat
Ett implantat är nästan som en ny egen tand. Behandlingsmetoden fungerar både till enstaka tänder och till helt tandlösa käkar. Operationen är smärtfri och hållbarheten är oftast mycket lång.

Läs mer om implantat

Protes
En protes är avtagbar och sitter vanligtvis fast med små klamrar mot stödtänderna. I de allra flesta fall går det att göra protesen mycket naturtrogen, att den ser väldigt naturlig och äkta ut tillsammans med resterande tänder i munnen. Den sitter vanligtvis bra, även om en del patienter har svårt att riktigt vänja sig vid att tänderna inte sitter helt fast. Inför större implantatbehandlingar används ofta protes som en temporär lösning.

Läs mer om proteser


Tandreglering

Under de senaste årtiondena har det blivit vanligare att skaffa tandställning i vuxen ålder. Tandreglering är en avancerad behandlingsmetod med stora möjligheter till positiva resultat. Tänderna förflyttas med små krafter under en längre tid. Ofta utförs behandlingen i samråd med en specialist – en så kallad ortodontist. Tandreglering kombineras många gånger med någon annan behandling, till exempel en bro eller ett implantat.

Läs mer om tandreglering


Måste man alltid ersätta en förlorad tand?

Tänders position i munnen är en funktion av alla de krafter som verkar på dem. Om man mister en tand behöver det inte innebära något funktionellt problem, om inte balansen påverkas.

På den vänstra bilden har inte de kvarvarande tänderna mist något viktigt stöd eller kontakt. Om inte patienten störs av mellanrummet kan man tills vidare lämna det under uppsikt.

Eftersom tänder söker kontakt med varandra kan det vara risk för att tänder flyttar på sig. I fallet på den vänstra bilden skulle till exempel överkäkstanden ovanför luckan kunna börja rör sig nedåt.

På den högra bilden borde man ha ersatt tandluckan tidigare. Underkäkständerna har tippat in mot luckan och en tand i överkäken har förflyttat sig nedåt.