window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-201586969-1', { 'anonymize_ip': true });

Tandreglering

Mjölktänder tandregleras sällan. Det är först när de permanenta tänderna börjat komma på plats som det kan vara dags för tandställning.

Nya tänder som växer lite snett brukar rätta till sig när de kommer fram. Ibland händer det att de inte gör det. Då finns möjligheten att använda sig av till exempel tandställning.

Tänder påverkas av krafter och motkrafter som verkar på dem. Kraften från till exempel en tandställning kan hjälpa till att flytta på tänder som växt fel i munnen. Det fungerar tack vare att våra tänder inte sitter helt fastväxta i käkbenet, utan hänger i små trådar som kallas ligament.

Tandreglering på barn och tonåringar
På barn och tonåringar är det relativt enkelt att flytta tänder. Förflyttningen underlättas av att kroppen växer. Vävnaderna förändras och anpassar sig lättare. Det är till och med möjligt att påverka ansiktets växt med hjälp av tandreglering.


Tandreglering hur går det till?

Tänder påverkas av krafter och motkrafter som verkar på dem. Kraften från till exempel en tandställning kan få tänder att vandra.

Tandreglering fungerar tack vare att våra tänder inte sitter helt fastväxta i käkbenet, utan hänger i små trådar som kallas ligament.

Omfattande tandbehandlingar är ofta en kombination av flera olika specialiteter där ortodonti (tandreglering) är en viktig del. Inför stora behandlingar är det därför vanligt att tandläkaren rådfrågar en ortodontist. Ortodontisten har stor erfarenhet av ansiktets och tändernas anatomi, tillväxt och samspel.

Tandreglering på barn, tonåringar och vuxna
På barn och tonåringar är det relativt enkelt att flytta tänder. Förflyttningen underlättas av att kroppen växer. Vävnaderna förändras och anpassar sig lättare. Det är till och med möjligt att påverka ansiktets växt med hjälp av tandreglering.

På vuxna kan man oftast inte göra riktigt lika stora förändringar. Risken för viss tillbakagång när behandlingen är klar är större. Med rätt planering och behandling kan man dock uppnå fina och permanenta resultat.

Läs mer om olika typer av bettfel

Tandreglering i början och slutet av behandlingen
En överkäke sedd i vy mot gommen. Vänstra bilden är från i början av behandlingen. Två framtänder står innanför tandbågen. Ett gummiband drar sakta ut dem samtidigt som en fjädrande båge jämnar ut hela tandraden. Bågen tjänar också som mothåll. Alla krafter måste balanseras.