window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-201586969-1', { 'anonymize_ip': true });

Inlägg

Ett större hål som går ner mellan tänderna lagas vanligtvis effektivt med ett inlägg. Enkelt förklarat är det en fyllning som skapats utanför munnen. Inlägg går att tillverka i flera olika material. Vanligast är inlägg i keramiskt material, guld och komposit.


Fördelar och nackdelar

En stor fördel med inlägg är att formen oftast blir bättre jämfört med amalgam eller komposit. Det kan också tillverkas i ett mer hållbart material. Dock krävs fler arbetsmoment, jämfört med andra typer av fyllningar. Därför blir kostnaden till en början högre.


Hur går det till?

Inlägg görs individuellt för varje patient. Tandläkaren behöver oftast ta ett avtryck av tanden som skall lagas. Med hjälp av avtrycket tillverkas en modell, och på den framställs sedan inlägget. Slutligen limmas inlägget fast till tanden. Framtida förväntad belastning avgör vilket material tandläkaren föreslår. Guld anses vara en av de mest hållbara fyllningar som finns. Ett alternativ till guld är keramiska inlägg.

I de fall tanden tidigare har haft stora skador kan en krona vara ett bättre alternativ. En krona är ungefär som ett täckande inlägg, men med skillnaden av att den istället kramar om en större del av den gamla tandkronan.


Exempel

Stora hål (kaviteter) på tre kindtänder. Keramiska inlägg återställde funktion och utseende. Inlägg får sin främsta styrka tack vare lamineringen (limningen) till tanden. Det blir nästan som ett nytt lager emalj. Hållbarheten förväntas bli lång.
En tand med ett hål sedd framifrån, från sidan. Om tandväggarna är tunna kan tandläkaren göra ett täckande inlägg (högra bilden) för att skarven mellan inlägg och tand inte skall hamna direkt på tuggytan. Slitaget i limfogen minskar då.

I det översta fallet på sidan, med de tre kindtänderna, fick mittersta tanden ett inlägg men hade som alternativ kunnat få ett täckande inlägg istället. Framtida förväntad belastning avgör vilken typ av inlägg man väljer.

Guldinlägg är en av de mest hållbara fyllningar som finns. Just guld som ämne är något som olika tandläkare använt sig av under lång tid och därmed har erfarenhet kring det. För patienter som inte vill ha guld kan keramiska inlägg vara ett alternativ.
Två stycken 20 år gamla guldinlägg (bilden till vänster). Det vänstra inlägget är delvis täckande. Bilden till höger visar det keramiska inlägg som limmades fast i kindtanden överst på sidan. Keramen är mycket hållbar och tillverkas med hög precision.
Tänders tuggytor i vy mot gommen. Täckande keramiska inlägg ersatte de gamla amalgamfyllningarna, samt byggde upp den nedgnisslade emaljen (se de mer färgstarka områden, vänstra bilden). Totalt sex behandlade tänder i bild.