window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-201586969-1', { 'anonymize_ip': true });

Covid-19
Det är tryggt att besöka Tandläkarvillan

– viktig information för dig som ska besöka vår klinik

För oss på Tandläkarvillan så är våra patienters och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet vår högsta prioritet. Vi följer nationella riktlinjer kring smittskydd och uppdaterar oss kontinuerligt med information från Folkhälsomyndigheten gällande coronaviruset. Inom tandvården har vi länge haft strikta och omfattande nationella hygienregler för att all tandvårdpersonal ska kunna behandla även sjuka patienter utan risk för sin egen hälsa. Att hantera smittorisker är med andra ord en del av vår vardag.

Det är viktigt med regelbunden tandvård – nya skärpta restriktioner gäller inte vård och tandläkarbesök

Att förebygga sjukdomar och ta hand om vår hälsa är viktigare än någonsin. Med regelbunden tandvårdskontakt, förebyggande munvård och god munhygien behåller man en god munhälsa. När man blir äldre och har sjukdomar är det ännu viktigare att jobba förebyggande och tidigt behandla tandsjukdom.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta allmänna restriktioner i ett flertal regioner. Restriktionerna gäller dock inte vård- eller tandläkarbesök. Känner du dig helt frisk och inte uppvisar några symptom är du varmt välkommen att besöka oss. Samtliga av våra kliniker har öppet

Besök oss på ett säkert sätt

Vi är tacksamma om du i största möjliga mån undviker att ta med dig sällskap vid ditt besök om det inte är absolut nödvändigt. När det gäller barn vill vi gärna att endast en följeslagare följer med barnet. Tack för att du hjälper oss att minska risken för smittspridning genom:

 • Att du tar dig till kliniken på ett så säkert sätt som möjligt med bibehållen social distansering
 • Att eventuella följeslagare i möjligaste mån stannar utanför kliniken under besöket.

Tydliga riktlinjer för att minimera smittspridning

 • Patienter som inte är friska uppmanas att komma till kliniken vid senare tillfälle
 • Alla tillfrågas innan de går in i behandlingsrummet; om de varit utsatta för smitta eller risk för smitta eller om de har symptom såsom feber, hosta men även lindrigare luftvägssymptom
 • Båda kategorierna uppmanas att boka om sitt besök
 • Alla våra medarbetare har blivit informerade och instruerade om den nuvarande situationen och om extra rutiner för att minimera smittspridning
 • Vid säkerställer att alla leverantörer som besöker våra kliniker uppfyller våra riktlinjer
 • Vi utför regelbunden desinfektion av ytor såsom dörrhandtag, receptionsdiskar, kortterminaler och vattenkranar
 • Vi tar inte i hand eller kramar till hälsning med varandra eller med våra  patienter under denna period
 • Vi har tillfälligt tagit bort tidningar och reklammaterial i väntrummet
 • Sittplatser i väntrummet flyttas isär där så är möjligt
 • Vi bjuder inte på kaffe eller dylikt i väntrummet

Så här arbetar vi med smittskydd på Tandläkarvillan

Vi tillämpar de senaste nationella riktlinjerna för vårdhygien inom svensk tandvård för att inte sprida smitta under behandling och följer basala hygienrutiner. Dessa innefattar bland annat att vi vid behandling använder, handskar, skyddsförkläde för engångsbruk, munskydd och visir samt att vi följer kvalitetssäkrade riktlinjer gällande handhygien. Alla instrument som används vid en behandling avlägsnas från behandlingsrummet och rengörs i validerade diskdesinfektorer och/eller i utrustning som steriliserar instrumenten. Dagliga funktionskontroller utförs för att säkerställa funktionalitet i rengöringsprocesserna. Alla ytor i behandlingsrummet samt behandlingsstolen desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.

Mer information

Tandläkarvillan följer fortlöpande utvecklingen och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att förhindra spridning av covid-19. Har du frågor om coronaviruset kan också läsa mer på följande sidor:

1177.se
folkhalsomyndigheten.se
krisinformation.se
sosalarm.se