window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-201586969-1', { 'anonymize_ip': true });
  1. Bro

Tandbroar görs individuellt för varje patient och tillverkas på ett tandtekniskt laboratorium.

En bro använder sig vanligtvis av stödtänder på var sida om tandluckan. Om dessa tänder har stora lagningar eller skador är en bro ett mycket bra alternativ, eftersom tandläkaren då inte behöver slipa till dem. Har de däremot inte lagningar eller skador måste tandläkaren slipa ner dem för att bron ska passa.

Ett annat alternativ kan vara en så kallad etsbro som limmas till baksidan på stödtänderna. En etsbro lämnar i princip stödtänderna orörda, men lossnar tyvärr lättare än till exempel en vanlig bro. Ofta används etsbroar som temporär lösning inför ett implantat.