window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-201586969-1', { 'anonymize_ip': true });

Implantat

Implantat är en välbeprövad och säker behandling som nästan alltid blir lyckad. Enkelt kan man förklara att ett implantat ersätter förlorade tänder i munnen. Vi på Tandläkarvillan utför implantatbehandlingar, både den kirurgiska och protetiska delen.

Inför behandlingen är planeringen viktig. Inledningsvis görs bland annat en röntgenundersökning. Ibland konsulteras även andra tandläkare och specialister för att resultatet ska bli så bra som möjligt.
Det är viktigt att käkben och eventuellt andra tänder är hela och fria från infektion före behandlingen. Om någon annan behandling behöver utföras först kan det innebära att man avvaktar med implantatbehandlingen för att invänta eventuell läkning.


Kirurgisk och protetisk behandling

Implantatbehandlingen består av en kirurgisk och en protetisk del. Den kirurgiska delen innebär en eller flera operationer, då tandläkaren bland annat fäster fixturer.

Den protetiska behandlingen handlar om tillverkandet av tanden eller tänderna som skall fästas mot fixturen eller fixturerna. Till denna del hör också anpassningen av de provisoriska tänder patienten vanligtvis har under inläkningsperioden.

Kirugisk behandling
Här följer en kort beskrivning av implantatbehandling. Beskrivningen gäller för en enstaka fixtur (singelimplantat). Ungefär samma procedur gäller för implantat i en helt tandlös käke. Skillnaden är främst att man använder fler fixturer.

Fixturinstallation
Med noggrann operationsteknik placerar tandläkaren fixturen i käkbenet. Operationen tar normalt mellan en och två timmar och är smärtfri.

Inläkningsperiod
När operationen är klar börjar inläkningsperioden. I överkäken är den normalt cirka sex månader. I underkäken, som har kraftigare ben, tar det ofta bara cirka tre månader.

Idag är det också möjligt att, i vissa gynnsamma fall, sätta fast tänderna inom några dagar efter den första operationen. Detta gäller främst underkäksbroar och singelimplantat.

Distansanslutning
När benet har växt runt fixturen sitter den fast. Man kan säga att fixturen nu är den nya tandroten. Det är dags att förlänga den med en distans. Vid 1-stegsteknik behövs ingen ny operation. Vid 2-stegsteknik gör tandläkaren ett mindre ingrepp för att finna fixturen under tandköttet. På distansen fästs sedan den nya tanden, det vill säga en krona, protes eller bro.

Det protetiska arbetet

Vanligtvis påbörjas framställningen av den nya tanden inom några veckor efter distansanslutningen. Arbetet inleds med att avtryck tas i munnen. Därefter följer ytterligare cirka ett till sex besök. Under dessa besök bestämmer patienten och tandläkaren utseende och form på tanden eller tänderna som ska infogas.


Mer information om våra behandlingar från Dentsply Sirona

Vi arbetar mycket med produkter från Dentsply Sirona.
Mer information finns här.


Implantatbehandling – steg för steg

1. Fixturinstallation
Överkäkens framtandsområde i vy från sidan och i genomskärning. Med en noggrann operationsteknik placerar tandläkaren fixturen i käkbenet. Operationen tar normalt en till två timmar och är helt smärtfri.
2. Inläkningsperiod
Operationen är klar, nu börjar inläkningsperioden. I överkäken är den normalt cirka sex månader. I underkäken, med sitt kraftigare ben, räcker det ofta med cirka tre månader. 2-stegs teknik innebär att tandköttet täcker över fixturen under inläkningsperioden. Vid 1-stegs teknik (som här) sticker en liten topp istället ut genom tandköttet.
3. Distansanslutning
När benet har växt runt fixturen (osseointegrerats) sitter den fast. Förenklat kan det sägas vara den nya tandroten. Nu förlängs fixturen med en distans. Vid 1-stegsteknik (som här) behövs ingen ny operation. Vid 2-stegsteknik gör tandläkaren ett mindre ingrepp för att finna fixturen under tandköttet. På distansen skall den nya tanden (protesen eller bron) fästas.
4. Det protetiska arbetet
Vanligtvis påbörjas framställningen av den nya tanden inom några veckor efter distansanslutningen. Arbetet inleds med att avtryck tas i munnen. Därefter följer ytterligare cirka ett till sex besök. Under dessa besök bestämmer patienten och tandläkaren utseende och form på den/de nya tanden/tänderna.