window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-201586969-1', { 'anonymize_ip': true });

Muntorrhet

Muntorrhet kan vara en följd av en rad olika saker: biverkning av vissa mediciner, sjukdom, stress, nervositet eller munandning. Det är också vanligare att man blir torr i munnen desto äldre man blir.

Muntorrhet ökar risken för karies. Kryddad mat och dryck bränner och svider oftare i en torr mun. Risken för skador, till exempel skavsår i slemhinnan, ökar när det inte produceras tillräckligt med saliv i munnen.

Långvarig muntorrhet är ett allvarligt tillstånd. Vid uttalad muntorrhet krävs extraordinära insatser från både sjukvård och tandvård.


Orsaker

Mediciner
Den kanske vanligaste orsaken till muntorrhet är biverkningar av vissa läkemedel vid behandling av till exempel allergi och astma, depression, psykiska besvär, högt blodtryck och magkatarr.

Sjukvårdsrådgivningen har en lista på de mediciner som kan orsaka muntorrhet.

Sjukdomar
Muntorrhet kan vara en följd av vissa sjukdomar, till exempel diabetes, Sjögrens syndrom, anorexia nervosa och reumatism. Strålbehandling av tumörer i huvud- och halsregionen medför ofta också muntorrhet. Ett försämrat allmäntillstånd kan göra munnen torr.

Ålder
Det är vanligt med muntorrhet när vi blir äldre. Salivkörtlarnas funktion minskar, på samma sätt som att de flesta körtlar i kroppen förändrar sitt beteende med stigande ålder.

Övriga orsaker
Munandning orsakar ofta muntorrhet. Andra orsaker kan vara stress och nervositet.


Lindring och behandling

Berätta alltid för din tandläkare om du ofta känner dig muntorr!

Muntorrhet motverkas genom att du dricker och sköljer munnen med vatten. Undvik däremot juice, saft och läsk eftersom det ökar risken för karies. Mat med tuggmotstånd som tuggas ordentligt stimulerar saliven. Exempel på sådan mat är hårt bröd och morötter.

Smörjande och/eller salivstimulerande medel lindrar också besvären. Till exempel sugtabletter eller tuggummin som innehåller xylitol. Det finns också smörjande och salivstimulerande munsprayer på Apoteket, till exempel Saliva Orthana, Proxident.

Tandläkaren kan ibland också rekommendera receptfri fluorbehandling som bland annat hjälper till att minska kariesrisken för muntorrhet.

Följande doser är en bra måttstock för hur ofta och hur mycket du bör använda fluor:

  • 0,25 mg fluorsugtabletter att suga på 5-6 ggr/dag
  • 0,75 mg fluorsugtabletter att suga på 2 ggr/dag
  • 0,25 mg fluortuggummi att tuggas under 20-30 minuter upp till 6 ggr/dag
  • 0,05 % fluorsköljmedel att skölja munnen med i en minut 2 ggr/dag