Tveka inte att ta upp eventuella problem eller om det är något du inte är nöjd med när det gäller din tandvårdsbehandling. Ta i första hand upp det direkt med oss.

Om det inte känns bra kan du vända dig till Privattandvårdsupplysningen på telefon 020-662 800 som förmedlar kontakt med Privattandläkarnas förtroendenämnder.

Förtroendenämndernas uppgift är att försöka lösa tvister mellan privattandläkare och patient genom att lämna en rekommendation om hur parterna kan komma överens.